tyresosot.se

Certifieringar

Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001

Miljöcertifierade enligt ISO 14001

Riksbehörighet OVK (funktionskontroll av ventilationssystem)

Kvalitets- och Miljöpolicy

Nacka & Tyresö Sotningsdistrikt Box 176, 135 25 Tyresö. Besöksadress: Vintervägen 7B. Tel 08-712 05 25. Fax 08-712 64 70.