tyresosot.se

Ventilation

Varför ventilationsrengöring?
- En fråga om att förebygga sjuka hus!

Nacka & Tyresö Sotningsdistrikt utför funktionskontroller, flödesmätningar och rengöring av olika typer av ventilationssystem. Allt från radhusets badrumsventilation och kontorslandskapets frånluft, till totalrensning av flerbostadshus. Inget jobb är för stort eller för litet.
Förutom att motverka dåligt inomhusklimat kan en ventilationsrengöring och en systeminjustering även leda till sänkta driftkostnader. Kontakta oss gärna så berättar vi mer!

OVK - Obligatorisk ventilationskontroll

Kontrollen utförs med olika intervaller av en behörig sakkunnig. Målet med OVK är att undersöka att fastighetens ventilationssystem fungerar och uppfyller de krav som ställdes vid byggnadstiden.

Nacka & Tyresö Sotningsdistrikt Box 176, 135 25 Tyresö. Besöksadress: Vintervägen 7B. Tel 08-712 05 25. Fax 08-712 64 70.

Telefontider

Avisering om lagstadgat arbete aviseras brevledes till fastighetsägaren.