tyresosot.se

Nacka & Tyresö Sotningsdistrikt AB utför olika typer av besiktningar av eldstäder och rökkanaler. Vi bedriver även sotning och brandskyddskontroll på uppdrag av Nacka och Tyresö kommun.
Vi är miljö- och kvalitetscertifierade genom
ISO 14001 & 9001.

Nacka & Tyresö Sotningsdistrikt antar även andra uppdrag som konsultationer, ventilationsrensning och obligatorisk ventilationskontroll som ett led till bättre inomhusmiljö.
Företaget startade i nuvarande form 1983 och har 11 anställda varav 2 på administration.

Nacka & Tyresö Sotningsdistrikt Box 176, 135 25 Tyresö. Besöksadress: Vintervägen 7B. Tel 08-712 05 25. Fax 08-712 64 70.

Stängt för lunch: Måndag-torsdag 11-12, fredag 11.00-11.30

Telefontider

Avisering om lagstadgat arbete aviseras brevledes till fastighetsägaren.