tyresosot.se

Telefontider

Avisering om lagstadgat arbete aviseras brevledes till fastighetsägaren.

Nacka & Tyresö Sotningsdistrikt Box 176, 135 25 Tyresö. Besöksadress: Vintervägen 7B. Tel 08-712 05 25. Fax 08-712 64 70.